METALNA GALANTERIJA


 
SAJLE ZA AUTOMOBILE
SAJLE ZA AUTOPRIKOLICE
SAJLE ZA MOTORE
SAJLE ZA BICIKLE
 

 

SAJLE ZA KOSILICE I FLAKSARICE

SAJLE ZA REKREACIONE SPRAVE

SAJLE ZA OLD TIMERE

SAJLE ZA USISAVAńĆE ZA AUTO PRAONE

 

 
više
Proizvodi

SAJLE ZA AUTOMOBILE

Sajla ručne kočćnice
Sajla kvačćila
Sajla gasa
Sajla KM
Sajla haube
Sajla čoka
Sajla mjenjača brzina (šaltung)
Sajla mjenjačća - uključivanje rikverca
Sajla električćnih i ručćnih podizačća stakla

SAJLE ZA AUTOPRIKOLICE

Sajla ručćne kočćnice

SAJLE ZA MOTORE

Sajla ručćne kočnice
Sajla kvačćila
Sajla gasa
Sajla MK
Sajla čoka
Sajla dekompresije

SAJLE ZA BICIKLE

Sajla ručćne kočćnice
Sajla KM
Sajla mjenjača brzina (šaltung)

Sajla ručne kočćnice
Sajla kvačćila
Sajla gasa
Sajla KM - Tahograf
Sajla haube
Sajla ruńćnog gasa
Sajla za gašenje motora
Sajla sigurnosna - stranica
Sajla grijačća
Sajla podizačća stakla
Sajla za uključćivanje i isključćivanje hidraulike ventila

Sajla ručne kočnice
Sajla gasa
Sajla ručćnog gasa
Sajla za gašenje motora

Sajla ručne kočnice
Sajla za gašenje motora
Sajla za uključćivanje i isključćivanje hidraulike ventila

SAJLE ZA TRAKTORE I KOMBAJNE

Sajla ručne kočnice
Sajla kvačćila
Sajla gasa
Sajla KM - Tahograf
Sajla ruńćnog gasa
Sajla za gašenje motora
Sajla za uključćivanje i isključćivanje hidraul. ventila

SAJLE ZA KOSILICE I FLAKSARICE

Sajla pogona za flakserice 5,6,8 m debljine
Sajla gasa
Sajla čćoka

SAJLE ZA REKREACIONE SPRAVE

Sajle po skici ili uzorku, izrada

SAJLE ZA OLD TIMERE

Sajle po skici ili uzorku, izrada