METALNA GALANTERIJA


 
SAJLE ZA AUTOMOBILE
SAJLE ZA AUTOPRIKOLICE
SAJLE ZA MOTORE
SAJLE ZA BICIKLE
SAJLE ZA KAMIONE I PRIKOLICE
SAJLE ZA VILJUŠKARE
SAJLE ZA GRAĐEVINSKE STROJEVE

SAJLE ZA TRAKTORE I KOMBAJNE

SAJLE ZA KOSILICE I FLAKSARICE

SAJLE ZA REKREACIONE SPRAVE

SAJLE ZA OLD TIMERE

SAJLE ZA USISAVAČE ZA AUTO PRAONE

SAJLE ZA DIZALICE I PODIZAČE TERETA

 
više
Proizvodi

SAJLE ZA AUTOMOBILE

Sajla ručne kočnice
Sajla kvačila
Sajla gasa
Sajla KM
Sajla haube
Sajla čoka
Sajla mjenjača brzina (šaltung)
Sajla mjenjača - uključivanje rikverca
Sajla električnih i ručnih podizača stakla

SAJLE ZA AUTOPRIKOLICE

Sajla ručne kočnice

SAJLE ZA MOTORE

Sajla ručne kočnice
Sajla kvačila
Sajla gasa
Sajla MK
Sajla čoka
Sajla dekompresije

SAJLE ZA BICIKLE

Sajla ručne kočnice
Sajla KM
Sajla mjenjača brzina (šaltung)

Sajla ručne kočnice
Sajla kvačila
Sajla gasa
Sajla KM - Tahograf
Sajla haube
Sajla ručnog gasa
Sajla za gašenje motora
Sajla sigurnosna - stranica
Sajla grijača
Sajla podizača stakla
Sajla za uključivanje i isključivanje hidraulike ventila

Sajla ručne kočnice
Sajla gasa
Sajla ručnog gasa
Sajla za gašenje motora

Sajla ručne kočnice
Sajla za gašenje motora
Sajla za uključivanje i isključivanje hidraulike ventila

SAJLE ZA TRAKTORE I KOMBAJNE

Sajla ručne kočnice
Sajla kvačila
Sajla gasa
Sajla KM - Tahograf
Sajla ručnog gasa
Sajla za gašenje motora
Sajla za uključivanje i isključivanje hidraul. ventila

SAJLE ZA KOSILICE I FLAKSARICE

Sajla pogona za flakserice 5,6,8 m debljine
Sajla gasa
Sajla čoka

SAJLE ZA REKREACIONE SPRAVE

Sajle po skici ili uzorku, izrada

SAJLE ZA OLD TIMERE

Sajle po skici ili uzorku, izrada

SAJLE ZA USISAVAČE ZA AUTO PRAONE